Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

4686 86b1 500
.Sudety. !
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viafelicka felicka
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice via100suns 100suns
7305 c29c
Reposted fromiwillbefine iwillbefine via13-days 13-days
1585 c2c4
Reposted fromhelterskelter helterskelter viamaybeyou maybeyou
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaybeyou maybeyou
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamaybeyou maybeyou
najgorzej jest chyba wtedy, kiedy nie ma się z kim cieszyć.
Reposted frombreakaway breakaway viatobecontinued tobecontinued
1454 0a79 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatobecontinued tobecontinued

July 10 2015

3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3314 cbc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3344 41bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamaybeyou maybeyou

July 08 2015

3755 e304
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool vialandofmagic landofmagic
Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaviolethill violethill
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaolalaa olalaa
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl